Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.

Tilbakeblikk og erfaringer


Når planene må endres

Ikke alltid er det slik som vi skriver og slik som vi ideelt sett ønsker oss det. Vær er lunefullt og retter seg ikke alltid etter metereologene. Uttrykk som at kulingen kom som sluppet ut av en sekk, er presist og uttrykker manges erfaring. Vi har aldri noen garanti for ikke å møte forhold som er krevende.

Da er vi tilbake til forberedelsen og det helt avgjørende i det å planlegge neste etappe i detalj, dvs ha med plan B og C i den samme planleggingen. Dette krever at det skal vurderes havnealternativer og alternative leier om det skulle være nødvendig å fravike plan A. Denne forberedelsen innebærer at det senest dagen før avreise må gjøres grundige studier av kart, av farvannsbeskrivelser, av havnebeskrivelser mm.

Dersom det virkelig spisser seg til med været er det for sent å begynne å lete etter alternativer. De skal ligge klare og være avklart i forhold til vindretning, styrke og avstander. Første gang man slurver med dette og får trøbbel, er det enten for sent å lære det, eller tid for aldri å glemme det. Vi hadde ingen dramatiske episoder på vår tur, men noen ubehagelige nok til å kunne glede oss over at denne jobben var grundig gjort i forkant.

Når YR melder opp til 10 m/s, men vindretning og landformasjoner gir oss lokalt 22 m/s, så er det fint å kunne ha tenkt på hva vi eventuelt gjør av forandringer. Med kystseilas kan man finne smulere farvann eller en ventehavn. På åpne og lengre strekk er det seilføring og eventuelt en kursendring som er avgjørende for å ha det trygt, og være innenfor de grensene vi bør ha.