Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.

Tilbakeblikk og erfaringer


Hva nå?

Vi planlegger for en ny tur til sommeren. Turen sørover mot Nordvest-Spania og Portugal vil kreve mer tid enn vi har til rådighet i 2017, så vi setter den på vent og fortsetter planleggingen fram mot det tidspunktet det kan la seg gjøre. Vi planlegger neste års seilas i Østersjøen. Vi vil gjerne oppsøke havner i gamle Øst-Tyskland, Polen, Baltikum, Finland, Gotland, Åland og deler av den svenske østkysten. Noen av disse områdene er i rask utvikling, og mer tilgjengelige for fritidsbåter enn tidligere.

Klar for nye turer

Vilje er enda mer robust og seilingsklar enn hun var ved avreise sommeren 2015. Det som er byttet er nytt, og vi har gjort forbedringer etter hjemkomst . Noen av de problemene vi fikk på turen, må nok dessverre tilskrives for dårlig forebyggende vedlikehold gjennom bruk og testing av båten.

Det er ikke uvanlig å lese historier om avreisesituasjonen som alt for hektisk og grensende til kaotisk for å komme i gang. Vi må ta på vår kappe at vi måtte gjøre en del underveis. Det er derfor godt å ha dette året bak oss som et testår også for båten. Vi har fått gjort viktige ting med motoren, vi har fått profesjonelle til å utbedre og etterse hele riggen og vi har også gjort forbedringer med bytte til moderne digital radar, montert vindgenerator for å være mer uavhengig av landstrøm og sørget for bedre utlufting i akterkabinen. Mye av det elektriske anlegget er gjennomgått og ryddet opp i.

Vi har en vinter foran oss der vi vil bruke tid på ytterligere vedlikehold og forbedringer. Dette, sammen med de erfaringene vi nå har skrevet ned, bør gi oss et godt grunnlag for nye turer.