Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.


Zuiderzee

Vi ligger nå i det som var ei grunn bukt av Nordsjøen som strakk seg 100 km inn i Nederland fra nord. Dette var et viktig havområde for fiskeriet i Friesland.

Etter en flomkatastrofe i 1916 begynte de å jobbe med prosjektet med oppdemming (flomvern) og i 1932 var Afsluitdijk ferdig. Det betydde store omveltninger for fiskeriet i hele Zuiderzee. På kort tid ble det salte Nordsjøvannet til ferskvann innenfor diket. Naturlig nok var det store fiskebestander som ikke lenger hadde levevilkår innenfor diket. På den positive siden førte oppdemmingen til at det kunne opparbeides store nye landområder, det største av disse er Flavoland, på østsiden av IJsselmeer.

Vi er bare noen hundre meter fra det neste diket, Houtribdijk, som ble ferdigstilt i 1973, og som ytterligere deler Zuiderzee, i to innhav, IJsselmeer og Markermeer.