Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.


Porten til Limfjorden

Isen i Sæby havn forsvant etter et par dager, vinden løyet og temperaturen krøp over 0. Vi benyttet den muligheten til å komme oss ut og sørover. Det var en utseiling med minimalt med vann under kjølen på grunn av sandvandring i pålandsvind, så vi pustet lettet ut da vi var ute på 4 meters dyp. Derfra var det å sette kurs rett østover for å komme langt nok ut til å komme klar av Stensnæs flak rett sør for oss. Vi som leser eller skriver denne bloggen har vært på, eller hørt om noen som har vært på dette grunnområdet. Havnesjefens korte anvisning var: 10.34. Gå rett ut av havna til dere har passert 10 grader og 34 minutter øst før dere går sørover. Mye er greiere i GPSens tid.

Som sagt, så gjort. Vi hadde en god tur ned mot Limfjorden, men merket tidlig at det var problemer med motoren. Den fusket og problemet tiltok de timene vi var underveis. Den stoppet noen ganger, men lot seg starte igjen og måtte “gjetes” inn vest for fyret Hals barre og opp leia inn i Limfjorden. Vi kom oss trygt inn i havna og fikk fortøyd på anvisning fra formanden i Hals bådelaug. Han kom selv ut og tok imot oss. Det var en mottakelse vi satte pris på. En ny bekreftelse på dansk gjestfrihet. Stig ga oss sin nøkkel til laugets eget hus med alle servicefasiliteter, og ønsket oss gode dager i Hals. Det har vi.