Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.


Ibsen var her

En særlig interessant tilknytning til Norge er det også her. I innseilingen til havnen står en stor steinskulptur og troner. Sæby er stolte av at Henrik Ibsen bodde her seks uker sommeren 1887 og ble inspirert til, og startet skrivingen av “Fruen fra havet”. Så her står fruen og skuer både ut mot havet og inn mot byen. Utformet av den norske kunstneren Marit Benthe Norheim i 2001, med god hjelp av skolebarn i Sæby.

Selv om handlingen i stykket er lagt til en utkantkommune i Nordnorge, er det lett å forstå at Ibsen kunne la seg inspirere her i Sæby.