Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.


Grenaa havn

Grenaa er, ikke overraskende ut fra beliggenheten her på Midt-Jylland, en travel havn. De etterhvert hurtig voksende vindmølleparkene i Kattegat har sin base for service og vedlikehold i havna. Nå gjelder det å seile på helt oppdaterte kart, elektroniske eller på papir, og hele tiden vite hvor de er! Vindmølleparkene legger beslag på ikke ubetydelige områder, og dette påvirker all skips- og småbåttrafikk.

Et annet innslag i denne havna, som vi ikke har sett andre steder på kysten, er skipsopphugging (se bildet). Her blir relativt store fartøyer demontert bit for bit, for så å bli heist på land for endelig destruering.

Vi har skrevet om vinterseiling med havner som virker helt “utdødd” nå på vinteren. Vi var derfor nysgjerrig interessert i havnekroen Skakkes Holm, som ligger helt på bryggekanten i gjestehavna. Det var lys og aktivitet og utsikt til et krobesøk. Som reklamen ba om, bestilte vi bord på fredagskvelden, men antok at det ville bli en stille aften. Til vår overraskelse, ved ankomst, var absolutt alle bordene reservert. Det må ha vært et par hundre gjester innom i løpet av et par kveldstimer! Slå den, norske kroverter.