Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.


Garnisonsbyen Fredericia

Vi hadde planlagt Fredericia som neste havn. Turen ned dit var på 45 nautiske mil, så vi ventet en dag i Hov for å få god vind og sol. De første timene øst-sør-øst mot vestsiden av Samsø ble en av turens beste seilopplevelser så langt, med full seilføring og vind som varierte mellom 5 og 8 m/s.

Fredericia ligger ved inngangen til Lillebælt og ikke unaturlig heter farvannet inn til byen Trakten. Gammel Havn i Fredericia er en opplevelse i seg selv. En liten tarm av en kanal inn mot bysentrum, og helt innerst noen få plasser til lystbåter. Litt preget av utbyggingsaktiviteter nå, men en sjarmerende havn. Dette er ikke bare den gamle havna, men også den gamle byen. Vi ligger i et bysentrum beskyttet av vollgraver og et omfattende festningsverk.

Byen ble anlagt av Frederik III midt på 1600-tallet for å forsvare det smale sundet Lillebælt. Bebyggelsen er lavere enn vollene, så det ikke skulle være noe å skyte på. For å skaffe arbeidskraft og innbyggere til byen, ble det lovet religionsfrihet og 50 års skattefrihet. Kongen ga også «forgjældede» personer og utenlandske forbrytere straffefrihet hvis de løste borgerbrev.