Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.


Aarhus gamle havn

Vi er fortøyd ved klubbhuset til Bugten seilforening i Aarhus, helt inne i havna som ble anlagt allerede på 30-tallet som fiskeri- og lystbåthavn.

Ingen av oss har tidligere vært i Aarhus by, så mens vi nå er inne i en ny kuldeperiode med minusgrader på natten og is i havna, bruker vi tiden på å se byen.

Vi ble godt mottatt her i seilforeningen og har fått god veiledning i hva vi bør oppleve. Det er også en annerledes vinterhavn enn de vi har besøkt til nå. Her er det båter i sjøen i hele havna, og aktivitet også nå på vinteren.

Aarhus er en stor universitetsby, så det er også mange studenter som bor i båter og bidrar til liv i havna. Vi får assosiasjoner til Vågen i Kristiansund, som vi har beskrevet tidligere. Det aktive trebåtmiljøet her har en stor flåte med hovedsakelig “smykker”, men også prosjekter som hjemme, fra de påbegynt lovende, til de oppgitte og havarerte.