Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.


Kurland

Dette er det opprinnelige navnet (må ikke forveksles med bydelen i Sarpsborg med samme navn) på det området finsk-baltiske stammer hadde før den tyske ridderordenen annekterte områdene her, under påskudd av å skulle kristne det. Klaipėdas historie er derfor langt på vei historien om Tysklands nordligste by, og den sterke innflytelsen tysk språk og kultur fikk. Det er også grunnen til at det tyske bynavnet Memel fortsatt lever.

På 16- og 17-hundretallet har byen også vært hjemsøkt av både pest og svensker. Den nyere historien om tysk og sovjetisk okkupasjon er den samme skjebnen som Estland og Latvia har hatt. Det er altså nesten en sammenhengende okkupasjonshistorie fra slaktingen av hedenske baltiske stammer, til de fikk friheten med Sovjetstatens oppløsning. Også etter frigjøringen ble det etablert tysk-litauiske skoler for å ta vare på den tyske tilknytningen.

Men dagens litauere har en sterk nasjonal identitet, og på borgen her bak vollgrava i havna flagges det med Klaipėdas eget byflagg.