Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.


Franeker

Vi er fortsatt i Friesland. Vi ble i Leeuwarden noen dager, en by som kan anbefales. Vi fikk med oss markedene og et feriepreget byliv. Kanalen gjorde det mulig å legge til ved bredden midt i byen. Riktignok med litt avstand på grunn av dybden, men ikke mer enn at vi kunne vinsje oss inn den siste biten for å kunne hoppe i land. Mudderbunn er helt fint å lande på her i kanalen.Vi lå i stabilt sideleie og merket knapt at det var stor trafikk opp og ned i kanalen.

Etter mye tvil og søking etter sikker informasjon om kanalene videre sørover, bestemte vi oss for å avlyse den turen og heller gå rett vestover til Harlingen i en dypere kanal. Det er ganske rart, sammenliknet med å seile i hjemlige farvann, å kjenne på gleden over å lese at dybdemåleren sier 2,10 meter.

Vi valgte å stoppe før Harlingen. Den lille byen Franeker hadde en egen liten marina med dybder som gjorde den seilbar for oss. Vi styrte inn fra Van Harinxma kanaal. Så trangt at vi var redde for blomsterkassene langs bredden, men en dyp og trygg innseiling. Marinaen er en idyll gravet ut inne i et villaområde og med plass og gjestfrihet som gjorde det til en fin opplevelse å stoppe her.