Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.


Dansk satsing

Vi hadde ikke gjort så mye research på gjestehavna her i Esbjerg. Vi visste hvor den var og at den fortsatt, etter noen års arbeid, er under konstruksjon, men åpen og i bruk.

Det er en imponerende satsing av kommunen, med et helt moderne anlagt havneanlegg for fritidsbåter, med yttermolo og en indre port mot stormflo. Det anlegges turveier, grøntanlegg, rekreasjonsområder, badeanlegg og annet som bare danskene kan. Vi kunne ønske oss at noen av de som drifter havner både i Sverige og Norge kunne lært litt av det som satses her.

I en provisorisk container er det rigget wc og dusjer, det er vann og strøm på bryggene, så alt seilere trenger i havna er på plass. Det nye maritime senteret som er under oppføring (bildet) vil bli et smykke for denne havna, og romme alt både de lokale og gjesteseilerne trenger.

Det som var en overraskelse, var at havna er anlagt langt utenfor byen, med 50 minutter å gå til sentrum og en bybuss i timen. Nå ligger havna her, og byen kan ikke komme nærmere. Vi får håpe at kommunen sørger for hyppigere bussavganger, og at havna kan drive utleie av sykler og elbiler for de som vil se noe mer enn bare havna.