Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.

Seilas i historiske farvann


Handelsbyen

Stralsund er en by man ikke skal reise forbi. Om du er interessert i Hanseatenes historie, eller ikke, så vil du finne severdigheter og opplevelser i denne byen. Byen forteller sin historie nesten uansett hva du gjør her. Bygningene, gamlebyen, rådhuset, havna, skipene, spisestedene.

“Ordet hanseat kommer fra hansa eller hanse som var betegnelsen på omreisende kjøpmenn i Nord–Europa. I tidlig middelalder reiste kjøpmennene fra sted til sted med varene sine. Tidene var urolige, så kjøpmennene slo seg sammen for å kunne forsvare seg bedre.

Ordet Hanse ble brukt om slike kjøpmannsflokker, og medlemmene i slike flokker var derfor hanseater. Hansaforbundet Hansaen vokste fram i de nordtyske handelsbyene. For å stå sterkere utad og for å fremme sin egen handel begynte disse byene å samarbeide. På 1200-tallet utvikler dette samarbeidet seg til det vi kaller Hansaforbundet.” (kilde: http://hansa2016.no)

Denne byen er stolt av sin egen historie og legger alt til rette for at besøkende skal oppdage og oppleve alt det som er tatt vare på fra hansatiden. Bare teglsteinsbygningene langs havna er nok til å forstå betydningen av den handelen som hanseatene drev og hva dyktige murerhåndverkere kan utrette. På bildet ser dere hvordan det moderne opplevelsessenteret “Oceanium” står i kontrast til den gamle mursteinsbebyggelsen.