Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.

Seilas i historiske farvann


Grensekonflikt i Norden!

Turen videre over til Grenaa på østspissen av Mols (molboland) er på 50 nautiske mil, så vi startet tidlig med en sørvestlig bris som ga oss god fart med fullt storseil og kryssfokk. Vi hadde vurdert å gå rett nordover til Anholt, men med det fortsatt ustadige været kunne vi bli “sittende fast” der midt ute i Kattegat.

En liten attraksjon på veien over til Jyllandskysten var å passere den lille øya Hesselø. Få har hørt om den og enda færre har besøkt den. For de som husker tilbake så langt som til 1983, var denne lille og ubetydelige øya gjenstand for konflikt mellom Sverige og Danmark. Grensene i Kattegat var uklare og Olof Palme og Poul Schlüter var skarpe og høyrøstede om danskenes rett til å drive leteboring rett utenfor øya. Det ble ikke krig. Nå er øya privat eid og gemyttene har roet seg.