Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.

Seilas i historiske farvann


Dansk stein

For dere som ikke har vært på disse kanter, så er det noen viktige fakta. Bornholm ligger midt i den sørlige Østersjøen som en dansk utpost. Beliggenheten har gitt øya en svært viktig strategisk betydning, det preger historien. Språket her har tydelige innslag av det vi vil si er svensk, men bornholmerne kaller det øst-dansk.

Et annet udansk trekk er havna her et eksempel på. Den er sprengt ut og den røde sprengsteinen er benyttet til å bygge opp havna. Den røde sandsteinen fra Nexø ble så etterspurt at det ble anlagt et steinbrudd i 1754. Stein som ble til overs i produksjonen finner vi igjen i vakre gjerder og fortauer her i byen.