Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.


Luftig jobb

Vi dro fra Öckerö på ettermiddagen for å være klare på Nya Varvet på morgenen 18. mai. To-manns firmaet som skal gjøre jobben for oss er kjent som et av de mest kompetente miljøene når det gjelder rigging av seilbåter.

Sjefen, Hampus, er et ikon i denne bransjen, han kan det meste om seiling og hvordan en rigg skal settes for å virke optimalt. Vi er altså i gode hender når Mathias og Hampus går løs på Vilje på formiddagen. Forstag blir tatt ned og gjort kortere for å få masten rettere. Det er en luftig jobb å holde på der oppe 17.5 meter over vannflaten. For oss som er opptatt av fagkompetanse, er det imponerende å se på tempoet og presisjonen i det de gjør, med vekt på sikkerhet hele veien.

Det ene tar det andre, så når masta er rettet er forseilene for lange, så da blir det også en runde med seilmaker. De er serviceorienterte og gjør jobben raskt, så etter to dager på Nya Varvet er riggen satt, sjekket etter ti år, og seilene oppe, og vi er klare til å dra videre.