Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.


Fra Rendsburg til Brunsbüttel

Turen i kanalen er mest av alt en transport langs skogbevokste voller og noen få landsbyer med fergeforbindelse over kanalen. Ganske monotont som landskap og lite annet å se enn fuglelivet og trafikken i kanalen. Fra Rendsburg er det 36 nautiske mil. Vi gikk for motor, som kravet er. Hadde vi hatt gunstig vind, kunne vi satt seil og heist merke for motorseiling, men det var en stille dag sørvestover mot Elben.

Vi fortøyde i Brunsbüttel på ettermiddagen, i en liten gjestehavn tett på slusene. Alene som vanlig. Her hadde vi orkesterplass for å oppleve tysk ingeniørkunst med slusing av handelsfartøyer, over 200 meter lange, gjennom en trang sluseport, inn i kanalen eller ut i Elben. Som dere ser av bildet, er dette en viktig transportåre. Dette slepet tror vi var tårn til vindmøller som forsiktig ble buksert inn i slusekammeret.