Vilje er en 39 fot Långedrag DS bygget i stål. Vi er Helge Halvorsen og Hilde Brodahl som eier og seiler s/y Vilje.

Målet er Tromsø, og opplevelser på Norvegen


Lundehunden

Et spesielt og kanskje lite kjent sted på Værøy er Måstad. I den kjempestore bukta er det en hvit sandstrand, helt på høyde med slike vi ser i sydligere strøk, et populært utfartssted for folk på Værøy. Selve Måstad er fraflyttet, men de gamle husene er godt tatt vare på. Dette er opprinnelsesstedet for lundehunden. Vi har lånt bildet fra Wikipedia. Fuglefjellet reiser seg bratt opp fra bebyggelsen og var grunnlaget for jakt på lundefugl, den viktigste næringen for det lille samfunnet som hadde etablert seg her. Lundehunden er en gammel rase, og har helt spesielle anatomiske forutsetninger for denne typen jakt. Det finnes nedtegninger om lundehunden tilbake til 1500-tallet fra Måstad.

Rasen holdt på å dø ut rett før krigen, Måstad var det siste stedet med en god stamme som var helt friske og levde som tidligere, men det kom en fremmed hund med valpesyke til bygda. Til alt hell hadde en kennel på Hamar tatt vare på noen individer, så rasen overlevde, og kom tilbake til Måstad.