13. jul, 2022

Borkum Riff

Dette er altså ikke et reklamestunt for pipetobakk, men et svært viktig fyrskip som tjenestegjorde her ute på det beryktede Borkum Riff, som er et sandrev med dybder ingen sjøfarende liker å snakke om. Skipet ligger nå fortøyd som museumsbåt her i havna.