5. aug, 2017

Avskjedssang

Det var fine dager vi hadde på dette litt spesielle stedet. Her så langt nord i Tyskland som det kanskje er mulig å fortøye en seilbåt, strømmet nesten utelukkende tyske turister i land. Det er det disse øya lever av i sommerhalvåret. Alle trives.

Det var en underlig ferieavslappet og hyggelig stemning, både i havna og det lille “tett”-stedet. Et rørende uttrykk for dette var en tradisjon med avskjedssang fra kaia når fergene la fra. Alle som skulle ta farvel etter en dag, en uke eller en hel ferie, samlet seg på kaia for å vinke og synge. Og alle sang med og alle vinket. Det er en kortradisjon i dette landet som sørget for minnerike avreiser.