19. feb, 2016

Læring gjennom arbeid i ulike kulturer

På bildet ser dere vandreruta til snekkersvennen Oskar Larsen. Målet med vandringen var å skaffe seg kunnskap om sitt eget håndverk i andre land, noe som var nødvendig for å kunne bli mester i hjemlandet. Tradisjonen døde etter hvert ut, men tas nå opp igjen, av blant andre tyske håndverkere.

Bildet er tatt på museeet Den gamle by, www.dengamleby.dk