11. jan, 2016

Sæbys middelalderkirke

Den eldste delen av Sæby kirke stammer fra 1100-tallet, og tårnet rager fortsatt over den lave bebyggelsen.