31. des, 2015

Ikke bare sand

Det er stein fra svenske breer under istiden som skapte grunnlaget for Læsø, og som er årsaken til at den ikke har vandret videre. Det er stadig stein som skylles opp på strendene i storm, og minner oss om at det ikke bare er sand i Kattegat.