3. des, 2015

Den ene dagen vi trengte mellom kulinger og stormer

Marstrands festning er et markant sjømerke. Vi fikk vakkert vær over Marstrandsfjorden og gjennom Albrektsunds kanal mot Göteborg.