Rigg, seil og motor er på plass, innredningen er fortsatt sparsom, men Vilje er sjøsikker og nødvendig utrustet. Vi tar henne i bruk, samtidig som vi jobber videre med prosjektet.