Tilbake i hjemmehavna etter rigging, startet arbeidet med all innredning, her i dekkshuset.