Teakarbeidene var i gang hjemme før vi fikk Vilje.