Ferdig rigget og klar for å hente seil hos Syversen i Smøgen. Det var godt å ha en seilbåt.