En seilbåt trenger tyngde i kjølen. Her fylles Viljes vingekjøl med bly.