Nå blir skroget snudd slik at spant og vanntette skott for og akter kan sveises.