Konstruktør Rolf Modigh og prosjektleder Charlotte Svanstrøm planlegger første fase av produksjon og kontrakt. Vi sitter ved samme bord og det er spennende tider.