6. okt, 2015

Jugendbyen

Det finnes knapt noen annen havn her i landet med en slik gjestehavn. Det blir litt Venezia-følelse med de flotte jugendbyggene rett opp fra den dype havnepollen.