25. sep, 2015

Levende vågen

"Levende vågen" er navnet på en kommunal satsing på tilbud til unge som ønsker et alternativt opplærings- og arbeidstilbud.