11. sep, 2015

Øyværet ligger der fortsatt

«Det var spådd fra gamalt av at Øyværet skulle gå under. Uti i havet låg det, og havet skulle ta det. Det hadde ikkje hendt hittil. Det kom ikkje til å hende heller. Visst det da ikkje hendte i år. Det var spådd det óg, av einkvan ulykkesvarslaren.» Dette er starten på Olav Duuns bokverk «Menneske og maktene». Det var Sør-Gjæslingan som var Duuns modell for Øyværet.