11. sep, 2015

Levende museum

Fiskeværet Sør-Gjæslingan var krongods gjennom hele middelalderen. Nå har Kystmuseet i Nord-Trøndelag ansvaret for å holde det levende.