1. sep, 2015

Selsøyvik gamle handelssted

Vi er på Helgelandskysten og har god tid. Det er et privilegium. Vi tar korte dagsetapper for å få med oss så mye vi kan av denne flotte naturen, og kulturen som er bygget opp gjennom lang tid. Det blir derfor bare i underkant av 20 nautiske mil sydover til Selsøyvik. Et handelssted som skriver seg tilbake til 1600-tallet. Det ble fredet så tidlig som i 1942. Havna ligger godt beskyttet i en liten havnevik, inn fra et smalt sund her rett nord for polarsirkelen. Dersom meteorologene holder det de lover, så blir det 25 nautiske mil ut til Træna i morgen. 

Også her holder fire fastboende og ildsjeler en landhandel oppe året rundt. En helt spesiell stemning her på det gamle handelsstedet.