21. aug, 2015

Her på Røst er folk glad i fremmede

Plakaten på Skomværkroa kan stå som overskrift på vårt møte med røstværingene. Vi opplevde å bli inkludert i det lille samfunnet. Takk Røst.