9. aug, 2015

Stokmarknes

Vi har hatt mye glede av Jon Amtrups havneguide på Skagerak forlag når vi har sett på aktuelle havner å besøke. Sortland var omtalt, i guiden som et sted med gode gjestehavnsmuligheter. Det stemte ikke. Vi måtte finne en annen havn for natta og forsøkte oss over sundet i Blokken. Der var det flytebrygge, men full av lokale sjarker og småbåter. Vi bestemte oss for å gå 10 nautiske mil videre, til Stokmarknes, dit vi uansett skulle. Der ligger vi nå. Godt fortøyd innerst i byen bak hurtigrute- og hurtigbåtbryggene.