4. aug, 2015

Der palmene gror

Vi reiste dit palmene gror.